Monday, July 4, 2011

பார்க்க ரசிக்க காட்சிகள் பலவிதம்


2 comments:

Rathi said...

கருப்பு வெள்ளையும், நிறங்களும் கலந்த காட்சிகள். அவை சீனாவில் எடுக்கப்பட்டவை என்றால், அழகாக சீனாவை பிரதிபலிக்கிறதோ!!!

கடைசிப்படம் இலையால் பூவா! பூவே இலையா!

தவறு said...

அவை சீனாவை பிரதிபலிப்பவைத்தான் ரதி...இலையால் பூ அமைப்பு போலுள்ளது ரதி.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails