Friday, July 8, 2011

பார்க்க ரசிக்க காட்சிகள் பலவிதம்
4 comments:

ஹேமா said...

சிதைந்த முகம்
உருமாற்றிய முகம்
மூளை பிடுங்கி
முட்செடி முளைக்க
இன்னொரு முகம் !

தவறு said...

இவையெல்லாம் ரசித்தமுகம் நீங்க ஹேமா..

ஹேமா said...

நானா...எனக்கு என் முகம் அறிமுகம் ஆனாலும் பார்ப்பவர்களுக்குப் புதுமுகம்.
பலமுகம்.பூமுகம்.சரிமுகம்.எனக்கே தெரியாத ஒளிந்து கிடக்கும் மறுமுகம்.உறவறுந்த அகதிமுகம் !

தவறு said...

ஹேமா..மகிழ்ச்சியா படிக்கபோயி கடைசியில் கஷ்டப்படவைச்சிட்டீங்களே..

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails